Timing Belt

Timing Belt

Các vật tư thay thế của máy khắc

 • Timing Belt

  • MODEL: T5ⅹ10W Series
  • Dây đai với các rãnh đều nhau
   như bánh răng. Các rãnh của dây đai có khoảng
   cách và độ sâu như buli để đảm bảo khi
   lắp ráp vào nhau được chính xác
  • Truyền lực quay chính xác.

Phân loại model Belt

Kiểu đứng (MOH 155) Kiểu tự động (MOH 70H)
X-ASIX Y-ASIX X-ASIX Y-ASIX
T5 ⅹ 10W ⅹ 450 T5 ⅹ 10W ⅹ 400 T5 ⅹ 10W ⅹ 255 T5 ⅹ 10W ⅹ 165