STEPPING MOTOR

STEPPING MOTOR

Các vật tư thay thế của máy khắc

  • STEPPING MOTOR

    • In khắc độ phân giải cao 200DPI
    • Chiều cao chữ in tối đa 17mm
    • 노즐막힘 방지기능
    • 잉크번짐이 없는 OIL-BASE 잉크

Thông số kỹ thuật sản phẩm

MODEL KH42JM2
SINGLE SHAFT -901 -902 -903 -951
DOUBLE SHAFT -911 -912 -913 -961
DRIVE METHOD - UNI-POLAR BI-POLAR
NUMBER OF PHASES - 2 2
STEP ANGLE deg./step 1.8 1.8
VOLTAGE V 3.42 4.4 9.25 4.59
CURRENT A/PHASE 1.2 0.88 0.5 0.85
WINDING RESISTANCE Ω/PHASE 2.85 5.5 18.5 5.4
INDUCTANCE mH/PHASE 2.5 5.1 16.3 9.3
HOLDING TORQUE mNㆍm 236 236 236 314
ozㆍln 33 33 33 44
DETENT TORQUE mNㆍm 14.7 14.7 14.7 14.7
ozㆍln 2.1 2.1 2.1 2.1
ROTOR INERTIA gㆍcm² 56 56 56 56
ozㆍln² 0.3 0.3 0.3 0.3
WEIGHTS g 260 260 260 260
lb 0.57 0.57 0.57 0.57
INSULATION CLASS - JIS Class E(120℃ 248℉)(UL VALUE : CLASS B-130℃ 288℉)
INSULATION RESISTANCE - 500VDC 100MΩmin
DIELECTIRC STRENGTH - 500VAC 50HZ 1min
OPERATING TEMP.RANGE 0 to 50
ALLOWABLE TEMP.RISE deg. 70