Điện & Điện tử

Máy in tem label tích hợp dao cắt tự động

Page info

Name Admin Date18-12-31 16:29 Hit2,201 Comment0

Contents

Máy in tem label là giải pháp in label hàng loạt tối ưu nhất, sử dụng đơn giản. Nội dung in tạo trên máy tính, khả năng in hàng loạt nội dung với số lượng tùy chỉnh. Giữa các lần chuyển nội dung có sản phẩm để nhận biết đã hết một loại sản phẩm sau khi in xong