In con lăn

In con lăn

 • In con lăn

  In các vật thể như thùng carton, mặt phẳng. Thay đổi nội dung in bằng cách thay đổi các ký tự in cao su và đính lên con lăn. Phương thức in tiếp xúc lên sản phẩm cần in.

Tính năng sản phẩm

 • Sản phẩm in
  Thùng carton
  Túi P.E, mặt phẳng, bao túi
 • Lựa chọn con lăn in
  1"(25mm X 440mm)
  2"(50mm X 440mm)
  4"(96mm X 450mm)
 • Lựa chọn mực in
  Mực nước: Thùng carton, mặt giấy phẳng
  Mực dầu: Túi nilong, túi P.E
 • Lựa chọn Ký tự cao su
  10mm Ký tự chữ và số
  15mm Ký tự chữ và số
  20mm Ký tự chữ và số