MSDS

Dung môi CP221-Y

Page info

Name Admin Date18-09-21 17:19 Hit757 Comment0

File

Contents

b7d076c4c4b1857f5c91627685b4b91f_1537518314_3991.jpg

Dung môi CP221-Y sử dụng cùng mực CP221 đang được Technomarking Vina cung cấp phổ biến trên dòng máy in phun CCS 

của KGK tại nhiều nhà máy tại Việt Nam.

Được sản xuất tại Nhật Bản với công nghệ hàng đầu và tiêu chuẩn an toàn cao đáp ứng các yêu cầu khặt khe đối với nhiều ngành 

sản xuất.