Công nghiệp ô tô & Hàng không

In mực màu vàng cp107 lên đế giày

Page info

Name Admin Date18-09-21 16:20 Hit1,302 Comment0

Contents

Máy in kgk ccsr lắp trên line UV trong công đoạn xử lý đế giày.