Thực phẩm

Máy in truyền nhiệt SCS, sử dụng chất liệu in ruy băng, đảm bảo an toà…

Page info

Name Admin Date16-03-04 10:05 Hit1,315 Comment0

Contents

 Máy in truyền nhiệt SCS của Shinmei Nhật bản. Sử dụng chất liệu ruy băng để in trên gói bánh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tính năng radial tiết kiệm ruy băng, tiết kiệm chi phí.