Hóa mỹ phẩm & Dược phẩm

Inkjet Printer KGK CCS R/ KGK JET CCS -R/CCS-R Continuous Ink Jet Prin…

Page info

Name Admin Date11-03-14 12:03 Hit3,445 Comment0

Contents

제약관련 마킹 이미지 샘플입니다.

요즘 제약은 2d바코드를 많이 사용하죠..