Điện & Điện tử

Lắp đặt in Lot No trên dây tai nghe

Page info

Name Admin Date15-02-17 12:46 Hit2,282 Comment0

Contents20141202_124040.jpg

20141202_124234.jpg

 


Nội dung: Đây là trường hợp cải tiến công đoạn dán tem sang sử dụng in trực tiếp lên dây bằng mực trắng, cải thiện giảm chi phí và thời gian thao tác trong quy trình sản xuất. Bằng cách tạo ra một thiết bị di chuyển thủ công trên cùng một trục, nhờ vậy vị trí in trên dây tai nghe luôn cùng một vị trí.​