Điện & Điện tử

Hệ thống in lên bảng mạch mềm pcb bằng robot di chuyển trên khay hàng.

Page info

Name Admin Date14-03-18 16:44 Hit2,457 Comment0

Contents

Gần đây không tiến hành in lên bảng mạch mềm trong một phòng riêng biệt, sử dụng hệ thống in trực tiếp sản phẩm trên khay hàng bằng việc lắp đặt bằng mô hình sử dụng trục x, trục y và trực tiếp gọi giá trị cần in đầu vào khi thay đổi model sản phẩm. < Máy in phun KGK CCS 3000>