Điện & Điện tử

Marking (in) ký tự cực nhỏ lên module camera

Page info

Name Admin Date12-02-14 13:13 Hit2,623 Comment0

Contents

Ảnh mẫu in ký tự nhỏ
Marking 15 chữ theo điều kiện: giãn ngang 10mm * chiều cao 7mm