Điện & Điện tử

Ảnh mẫu in các sản phẩm điện tử( connecter và module)

Page info

Name Admin Date11-03-30 14:51 Hit2,498 Comment0

Contents

Ảnh mẫu in các sản phẩm điện tử( connecter và module)
Cho dù là sản phẩm cần in rất nhỏ nhưng với hạt mực nhỏ bằng 40 micro mét, chữ in ra rất đẹp và sắc nét