Điện & Điện tử

Tính năng đóng nắp béc phun - Máy in date kgk, máy in ký tự nhỏ kgk, m…

Page info

Name Admin Date18-10-27 16:17 Hit1,998 Comment0

File

Contents

Máy in date kgk, máy in phun kgk, máy in kgk in trên mọi chất liệu. Với tính năng độc đáo đóng nắp béc phun, không lo tắc tia mực. tiết kiệm chị phí sản xuất, máy hoạt động bền bỉ 

https://www.youtube.com/watch?v=edTfKc9cVhI