Điện & Điện tử

Máy in kgk ccsr sử dụng mực uv cn9 - kgk ccsr inkjet printer

Page info

Name Admin Date18-03-28 09:06 Hit2,112 Comment0

Contents

Sử dụng máy in kgk ccsr, in bằng mực uv cn9 (mực ẩn). Đảm bảo thẩm mỹ sản phẩm mà vẫn kiểm tra được Lot No sản xuất.