Điện & Điện tử

Ảnh mẫu in trên bản mạch PCB

Page info

Name Admin Date11-03-30 14:48 Hit2,794 Comment0

Contents

Ảnh mẫu in trên bản mạch PCB
In mã code 1D, và giờ đây đã in cả mã code 2D